School Smart en bok om skolsäkerhet

Jag har nyligen läst igenom en bok av Bo F Munthe som heter School Smart.

smart-serien, School Smart, Säkerhet, Trygghet

School Smart - Bo F Munthe

Det var en mycket intressant och spännande läsning från en stundtals skrämmande verklighet. Han ger många handfasta råd och tips på hur man ska kunna arbeta förebyggande i sin verksamhet men också i den faktiska händelsen

Författare, föreläsare och specialist på personlig säkerhet och självförsvar

Bo F Munthe, School Smart

”Min mission är att utrusta människor med psykologiska, fysiska och verbala kunskaper för att förebygga konfrontationer, avleda våld, hantera stress samt främja personlig säkerhet och trygghet” Citat från Bo F Munthe

Hur trygg är Din skola?

Vad kan Du göra om Du inte känner Dig trygg i skolan?

Vad behöver Du göra för att göra Din skola tryggare?

”De väldshändelser man tidigare sagt ”bara händer i Amerika” har nu kommit allt närmare våra svenska skolor.
Skolskjutningarna i bl. a. Finland 2007 och 2008, samt grova våldsbrott i våra svenska skolor, medförde att den svenska regeringen 2008 gav Myndigheten flr skolutveckling i uppdrag att genomföra insatser mit grövre våldsbrott i skolan.
Detta har mynnat ut i olika åtgärder som förhoppningsvis kommer höja säkerhetsnivån i våra skolor.

School Smart är en handbok som ger skolpersonal konkret information om hur de aktivt ska arbeta för att skapa en tryggare och säkrare skolmiljö. Boken ger råd och tips om hur olaga hot ska hanteras, hur obehöriga i skolan ska bemötas, vad skolan ska göra vid gängbesök, hur den ”potentiellt” farlige eleven ska kunna identifieras och hanteras, hur personalen ska agera vid våld, samt många andra råd när brott är nära förestående i skolan.

Författare, föreläsare och specialist på personlig säkerhet och självförsvar, Bo F Munthe, har en lång erfarenhet av att lära yrkesgrupper i riskzonen för våld och hot att förebygga och hantera dessa problem. Han är certifierad School Safety Proffesional, SSP, från National School Safety Center i USA och managing Director för Keys to Safer Schools Europe. Bo är också medförfattare till boken En Tryggare Skola från Norstedts Juridik samt Director för Verbal Judo Sweden.”

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Security Awards 2013 Skydd och Säkerhet

Dags att nominera till 2013 års  Security Awards som genomförs av tidningen Skydd och Säkerhet i samarbete med deras partners.

Tidningen Skydd och Säkerhet

Har för andra året i rad fått äran att vara del av juryarbetet i Security Awards

Även i år så är det i jurygruppen för Årets Säkraste Utbildningsplats.

I år så är det 14 kategorier som du kan nominera till. Så passa på att ta chansen och nominera någon eller några du tycker är värda att uppmärksammas för sitt arbete. Kanske är det Du själv som borde nomineras? DÅ kan det vara läge att göra det nu.

Följande kategorier finns det att nominera inom:

Årets Säkerhetselev
Tilldelas den student som vid någon av landets utbildningar inom säkerhet, oavsett nivå och utbildningsaktör, har visat extra stort engagemang och därmed nått särskilda framgångar i studierna.

Jury:
Roland Svensson, KY-utbildning
Karin Rytterstig, Försäkringskassan
Annika Brändström, SSF
Kaj Juhlin, ICA Group, Safety & Security
Jimmy Ek, Axis Communications
Lars Nordmark, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkraste Utbildningsplats
Tilldelas den utbildningsplats eller skola som har skapat bra balans mellan tillgänglighet och säkerhet genom strategiskt och målinriktat säkerhetsarbete på olika nivåer, så att alla berörda känner sig trygga.

Jury:
Sven Klockare, Bravida Fire & Security
Roland Svensson, KY-utbildningar
Richard Buske, Sollentuna
Sofia Fransson, Swelarm
Fredrik Hiort af Ornäs, G4S
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet

 

 

Årets Risk Managementarbete
Tilldelas ett företag som på ett systematiskt sätt har arbetat med att skydda resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker, så att målen kan nås utan större störningar men som också leder till bättre lönsamhet.

Jury:
David Alvén, Stanley Security Solutions/Niscayah
Camilla Modig, BRM Europe
Janne Rastas, SOS Alarm
Andreas Gyllestrand, Cubsec
Peter Lilius, Apoteket
Stefan Öhlund, Ekelöw
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Årets IT-­säkerhetslösning
Tilldelas det företag eller den person som har funnit någon form av smart och modern lösning, rutin eller produkt inom IT-säkerhetsområdet, som förenklar ett säkert användande och/eller ökar tillgängligheten.

Jury:
Daniel Svensson-Lundqvist, Delphi
Cay Pettersson, Svenska Spel
Per Hellqvist, Symantec
Jesper Arkinger, Lidingö
Charlott Geeber, Coromatic
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetskonsult
Tilldelas den person eller det konsultföretag i säkerhetsbranschen som har varit innovativ och har kunnat visa på spännande resultat eller exceptionellt nöjda kunder under året.

Jury:
Johan Färm, BRM Europe
Anders Gustafsson, Swesec
Jan-Peter Alm, Säkforum
Lotta Salomonsson, Fairdeal Group/Qnet
Åke Andersson, SNOS
Håkan Sandström, Skydd & Säkerhet

 

 

Årets Säkerhetsbragd
Tilldelas en person som på ett rådigt och osjälviskt sätt har ingripit och agerat vid någon form av extraordinär händelse och därmed räddat liv eller egendom på ett föredömligt sätt.

Jury:
Christina Werner, G4S
Georg Hahne, säkerhetsskribent
Stefan Spendrup, Safe Job
Kenneth Nyström, Infralogic
Johan Vanerell, Nokas
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet

 

 

Årets Säkerhetsarbete i Kommun
Tilldelas den kommun i landet som på ett tydligt sätt har prioriterat och samordnat sitt säkerhetsarbete samt vidtagit relevanta åtgärder, så att invånarna känner trygghet i olika miljöer och situationer.

Jury:
Micael Lorenz, Cubsec
Ulf Hörnsten, OffSÄK
Karl-Åke Pettersson, Tryggare Sverige
Magnus Johansson, PAAM Systems
Johnny Berlic, Mindmancer
Greta Berg/Andreas Kvarnängen, SKL
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Årets säkerhetsarbete i Landsting
Tilldelas det landsting eller det storsjukhus inom ett landsting, som framgångsrikt har arbetat med säkerhetslösningar på bred front för att skapa en trygg miljö för personal, patienter, besökare och andra.

Jury:
Inga-Britt Andersson, Uppsala läns landsting
Kjell Tyxhén, KS och 7-Säk
Peter Köhler, Securitas
Greta Berg/Andreas Kvarnängen, SKL
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet

 

 

Årets Bevakningsföretag
Tilldelas det bevakningsföretag som har utmärkt sig för annorlunda och/eller innovativa lösningar, som bidrar till ökad trygghet och ger ett mervärde i miljöer där människor bor eller vistas.

Jury:
Mikael Johansson, Sweguard
Lena-Maria Fritzberg, Botkyrka kommun
Lotta Thyni, Södertälje polismästardistrikt
Marie Agelii, Nyx Security
Åke Andersson, SNOS
Hans Grindal, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetsföretag
Tilldelas det säkerhetsföretag eller bolag som målmedvetet har utmärkt sig, genom att producera, utveckla eller sälja nyskapande lösningar eller som uppvisar god tillväxt/lönsamhet.

Jury:
Johan Matic, GPP Perimeter Protection
Pär Sandevik, Swesafe
Jeanette Lesslie, Grand Hôtel
Helena Carlsson, Örebro kommun
Torbjörn Ferndahl, Multicom Security
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetslösning
Tilldelas det företag eller den organisation som framgångsrikt har utvecklat en säkerhetsbaserad metod eller lösning som antingen förenklar, effektiviserar eller skapar ett mervärde för målgrupperna eller kunderna.

Jury:
Magnus Johansson, PAAM Systems
Per Geijer, Svensk Handel
Mats Moberg, SLR
Hans Wermdalen, säkerhetsexpert
Gunnar Green, Securicon
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetsrookie
Tilldelas ett nytt eller omdanat företag inom säkerhet som har rönt framgång på kort tid, alternativt en person i säkerhetsbranschen som framgångsrikt har inlett en karriär eller tagit sitt arbete, eller sin uppdrags/arbetsgivare, till nya höjder.

Jury:
Monica Hallin, vd och konsult AB
Kristiina Mellin, Accenture/ASIS
Johan Söderström, Gothia Protection Group
Sven Klockare, Bravida Fire & Security
Peter Bergström, PAS Card
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetsperson

Tilldelas den person som på olika sätt och med stort engagemang har visat sig framgångsrik i sin roll som säkerhetsansvarig och som också har kunnat inspirera andra att sätta säkerhet på agendan.

Jury:
Thomas Lundin, G4S
Per Lundkvist, Crane Currency
Patrik Ripadal, Kappahl/HSG
Annika Brändström, SSF
Anders Lundström, Addici
Tommy Svensson, NSD
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Årets Säkerhetsnål
Skydd & Säkerhets hederspris ska tilldelas ett litet företag eller en person som framgångsrikt och tålmodigt har arbetat eller agerat brottsförebyggande alternativt svarat för betydande insatser i branschen.

Jury:
Magnus Eriksson, Stockholmsmässan
Håkan Sandström, Skydd & Säkerhet
Maja Eklund, Skydd & Säkerhet
Lars Nordmark, Skydd & Säkerhet
Lotta Eriksson, Skydd & Säkerhet

 

Bedömningsgrunder

Varje kategori har fastställda kriterier som utgör bedömningsgrunder av de nominerade.
Bidragen bedöms av en jury som är fastställd av tidningen Skydd & Säkerhet.

 

/Richard Buske

 

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Brandskyddsledardagarna 2012 3-4 oktober

Arbetsgruppen för Brandskyddsledarna har åter igen tagit fram två spännande konferensdagar

Brandskyddsledardagarna äger rum 3-4 oktober och är två intensiva seminariedagar för alla som har intresse av brandskydd i företag och organisationer. På menyn i år har vi två sprängfyllda dagar med mycket matnyttigt för den brandskyddshungrige.Den första dagen består av ett gemensamt program och den andra dagen av miniseminarier och föreläsningar i mindre grupper, där det finns utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte. Du har möjlighet att välja de miniseminarier som intresserar dig mest.

Här kan du hitta programmet för två fullspäckade dagar

Några axplock av rubriker till föredragen är:

När det oväntade inträffar, När medierna anfaller, Att planera storskalig utrymning, En utrymning med komplikationer, Varseblivning, förberedelse, förflyttning, är det så enkelt?, Brandlarm och styrningar, hur säkerställer man att helheten fungerar?

Gå in på Brandskyddsföreningen för att läsa mer och för att anmäla dig

Passa även på att bli medlem i Brandskyddsledarna

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Säkerhetsboken 2.0, reviderad och utökad version 2012

Då var det dags för en reviderad version av Säkerhetsboken, den kom ut första gången 1992 och skrevs av Hans Wermdalen. Denna gång har Hans Wermdalen tagit hjälp av Klas Nilsson i sitt arbete för att ta fram den utökade och reviderade Säkerhetsboken 2.0. Den beräknas vara ut i handeln innan midsommar 2012

Säkerhetsboken 2.0
Inledningen i boken lyder:

”Vi hoppas att Säkerhetsboken 2.0 är lika inspirerande, tankeväckande och nydanande som när den första utgåvan publicerades för 20 år sedan.Boken är tänkt att kunna användas i såväl utbildningssyfte som introduktion och referens för den yrkesverksamme. Detta är bok som ger en god inblick i säkerhetsarbetets bredd och kan vara bra för personer i ledningsgruppen att läsa. Dels för att få ökad förståelse för säkerhetsarbetets funktion, men även för att förstå värdet som en välfungerande säkerhetsfunktion kan bidra med till verksamheten.Säkerhetsboken täcker en stor bredd, snarare än fördjupning i något enskilt ämne. Därför att Säkerhetsboken vänder sig till de som arbetar eller kommer att arbeta i en ledande position.Vår erfarenhet är att med bredare kunskap får man ökad förståelse och då blir uppdraget tydligare och lättare att utföra.För att utföra uppdraget på rätt sätt, krävs i allmänhet djupare kunskap och erfarenhet, därför finns det gott om hänvisningar och referenser i boken.”

Författarna:

Hans Wermdalen, CPP (Foto: Per Lundkvist)
HansWermdalen, CPPHans Wermdalen’s säkerhetskarriär började för 50 år sedan vid Signalskyddsskolan i Uppsala 1960. Han avlade 1962 distriktsåklagarexamen vid juridiska fakulteten i Stockholm varefter han genomgick polischefskursen vid Statens polisskola. Vid polisväsendets förstatligande 1965 kom han till Stockholmspolisen men rekryterades efter några månader till Säkerhetspolisen. Efter 10 år slutade han som byråchef och blev 1975 koncernsäkerhetschef vid L M Ericsson. 1977 skrev han boken Företagen och terrorismen. 1991 skrev han Säkerhetsboken. Han var ordförande i Svenska säkerhetsföretag (SWESEC) 1982-96. 1985 började han vid Securitas och var bland annat vice VD för Securitas AB, där han stannade till 2003. Hans är aktiv medlem i ASIS International sedan 1976, han blev CPP-certifierad 1978, var chapter chairman i ASIS Sweden 1996-97, regional vice president Europe 1998-99, 2000-03 ledamot i ASIS Board of Directors och chairman i ASIS International Affairs Committee. Han är sedan 2003 Lifetime ASIS member och sedan 2005 Lifetime CPP.

Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP, CFE, CISM, CPOI, MCP 2.0
Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP, CFE, CISM, CPOI, MCP 2.0Klas Nilsson började arbeta med säkerhet 1993 efter en säkerhetsutbildning i England. 1995 startade han konsultfirman Security Manager och har under mitten av 90-talet i huvudsak arbetat med IT- och informationssäkerhet och de senaste åren med utredningar, konsultation och säkerhetsutbildning. Under åren har han även haft flera chefsbefattningar, bland annat som säkerhetschef vid Aktiesparinvest, Grand Hôtel Stockholm och koncernsäkerhetschef vid Ålands Penningautomatförening. Han har åtta personcertifieringar inom fysisk säkerhet, säkerhetsledning, informationssäkerhet och utredningsteknik, samt studerat kriminologi vid Stockholms universitet och riskhantering vid Karlstads universitet. Klas är aktiv medlem i ASIS International sedan 2003 och blev invald i svenska styrelsen 2005 som certifieringsrepresentant och webbmaster. Under sina år i styrelsen har Klas bland annat utvecklat föreningens webbplats men framförallt bidragit till att etablera ASIS certifieringar i Sverige. 2010 blev Klas utsedd av ASIS president till Regional Vice President (RVP) för ASIS International i Norden och Baltikum. I januari 2012 mottog han ASIS president’s Honors: Outstanding Regional Vice President of the Year 2011.

Boken kan du bland annat hitta på Bokus,  Bokia samt Adlibris, mer information hittar du på den egna hemsidan för Säkerhetsboken 2.0

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | 2 kommentarer

Säkerhetsgalan 2012

Nu är det inte långt kvar till årets Säkerhetsgala som går av stapeln den 20:e mars på Berns Salonger. Detta är ett samarbete mellan Företagsuniversitet och tidningen Aktuell Säkerhet.

Här delas priset årets säkerhetsprofil ut. Tidigare års vinnare är Per Lundkvist 2009, Per Hellqvist 2010 och Anders Danielsson 2011.

Hoppas att vi syns där

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

ASSA ABLOY Future Lab

För ett par veckor sedan hände något annorlunda då jag fick en rolig förfrågan där man undrade om jag ville vara med och bli intervjuad kring säkerhet på hotell samt integration av system. Detta för ett intressant projekt som ASSA ABLOY har som går under namnet ASSA ABLOY Future Lab.

Man hade fångat upp mitt namn när det gällde säkerhetsarbete inom Hospitality branschen där jag arbetat på hotell som Lydmar Hotel (det gamla Lydmar vid Humlegården),Nordic Sea HotelNordic Light HotelNordic Blue Hotel. Det var mycket roligt att bli tillfrågad att delta i detta och efter en kortare fundering på detta så valde jag att ställa upp och nu har man lagt upp materialet på webben.

Dessa intervjuer genomfördes helt på engelska och ni får ha överseende med att den är lite knackig men tror att det mesta som jag ville ha sagt finns med

Den ena delen som handlar om bland annat integrering av system och du kan läsa mer på ”Systems enhance guest experience”

Den andra delen är en videointervju med mig samt Peter Claeson som är Safety and Security Controller, Scandic Hotels.

Du kan även hitta fler intressanta artiklar under ”news”

Hoppas att det kommer fler så här intressanta och roliga projekt att få ta del i.

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | 2 kommentarer

De sju stegen

Användandet av ogiltiga betalningsmedel och stölder av identiteter är två brott som ökar betänkligt, vilket är en oroväckande utveckling. Det finns dock ett bra hjälpmedel som används av banker, Posten, butiker och olika myndigheter.

2006 lärde jag känna Lars Zetterström via den Security Manager utbildning som vi bägge gick på Företagsuniversitetet. Jag jobbade då på nordic hotels i Stockholm AB. Lars visade upp en produkt som han tagit fram för att utbilda i risker med falska sedlar, kort, pass mm. Jag såg genast en nytta i detta materiel och valde att köpa in ett antal utbildningar till frontpersonal på de hotell som jag jobbade för. Verktyget går under namnet De 7 stegen. Det är en mycket pedagogiskt upplagd utbildning som ger goda kunskaper gällande detta problemområde. Vill du läsa mer om detta kan du gå in på www.desjustegen.se.

Detta blev en mycket uppskattad och omtalad utbildning där medarbetarna fick en god inblick i hur man på ett enkelt sätt blir tryggare i hanterandet av betalningar.

Om du är intresserad av utbildningen så ta kontakt med Lars på lars@kronansakerhet.se

Kursen arrangeras av Kronan Säkerhet

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Security Awards 2012 – Skydd och Säkerhet

Skydd och SäkerhetPå Skydd 2012 kommer Security Awards att delas ut

 

Då var det dags igen, för tredje året i rad så arrangeras Security Awards av tidningen Skydd och Säkerhet i samarbete med deras partners.

Tidningen Skydd och Säkerhet

 

 

I år hade jag förmånen att bli tillfrågad om en plats i en av jurygrupperna inför Security Awards 2012. Detta var mycket smickrande och jag tackade ja till detta och idag hade vi ett första uppsamlingsmöte där samtliga jurymedlemmarna i de olika kategorierna var inbjudna att träffas och vi fick en möjlighet att presentera oss för varandra samt en ordentlig genomgång om vad vår uppgift i jurygrupperna kommer vara.

Den jurygrupp som jag kommer att arbeta i är den som tittar på Årets Säkraste Utbildningsplats, vilket känns enormt passande då jag bland annat utbildar på två stora utbildningsplatser i säkerhet och sedan den 1:a mars 2011 jobbar som säkerhetschef i Sollentuna kommun.

Detta ska bli en mycket spännande och givande resa att ta del av. Ser fram emot många fantastiska nominerade i alla de olika kategorierna. Så passa på att ta chansen och nominera någon eller några du tycker är värda att uppmärksammas för sitt arbete. Kanske är det Du själv som borde nomineras? DÅ kan det vara läge att göra det nu.

Skydd och Säkerhet

Security Awards 2012

 

 

 

 

Följande kategorier finns det att nominera inom:

 • Årets Säkerhetsarbete i kommun
  Tilldelas den kommun som på ett tydligt sätt prioriterat och samordnat sitt säkerhetsarbete samt vidtagit åtgärder, så att invånarna känner sig trygga.
 • Årets Säkerhetskonsult
  Tilldelas den person eller det konsultföretag i säkerhetsbranschen som har varit innovativ och har kunnat visa på spännande resultat eller exceptionellt nöjda kunder under året.
 • Årets Säkraste Utbildningsplats
  Tilldelas den utbildningsplats eller skola som har arbetat strategiskt och målinriktat med säkerhetsarbete på olika nivåer, så att elever, lärare och medarbetare känner sig trygga.
 • Årets Risk Managementarbete
  Tilldelas ett företag som på ett systematiskt sätt har arbetat med att skydda resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker, så att målen kan nås utan större störningar men som också leder till bättre lönsamhet.
 • Årets IT-säkerhetslösning
  Tilldelas det företag eller den person som har funnit någon form av smart lösning inom IT-säkerhetsområdet, som förenklar ett säkert användande och/eller ökar tillgängligheten.
 • Årets Säkerhetsföretag
  Tilldelas det säkerhetsföretag/bolag som målmedvetet har utmärkt sig genom att producera, utveckla eller sälja nyskapande lösningar eller tillväxt/lönsamhet.
 • Årets säkerhetsarbete i landsting
  Tilldelas det landsting eller det storsjukhus inom ett landsting, som framgångsrikt har arbetat med säkerhetslösningar på bred front för att skapa en trygg miljö för personal, patienter, besökare och andra.
 • Årets Säkerhetselev
  Tilldelas den student som vid någon av landets utbildningar inom säkerhet, oavsett nivå och utbildningsaktör, har visat extra stort engagemang och nått särskilda framgångar i studierna.
 • Årets Bevakningsföretag
  Tilldelas det bevakningsföretag som har utmärkt sig för annorlunda och innovativa lösningar, som bidrar till ökad trygghet och ger ett mervärde i miljöer där människor bor eller vistas.
 • Årets Säkerhetslösning
  Tilldelas det företag eller den organisation som framgångsrikt har utvecklat säkerhetsbaserade metoder eller lösningar som förenklar, effektiviserar eller skapar ett mervärde för målgrupperna/kunderna.
 • Årets Säkerhetsperson
  Tilldelas den person som på olika sätt och med stort engagemang har visat sig framgångsrik i sin roll som säkerhetsansvarig och som också har kunnat inspirera andra att sätta säkerhet på agendan.
 • Årets Säkerhetsnål
  Tidningen Skydd & Säkerhets hederspris tilldelas ett litet företag eller en person som framgångsrikt har arbetat eller agerat brottsförebyggande

Bedömningsgrunder
Varje kategori har fastställda kriterier som utgör bedömningsgrunder av de nominerade.
Bidragen bedöms av en jury som är fastställd av tidningen Skydd & Säkerhet.

Priserna kommer att delas ut under SKYDD på Stockholmsmässan den 20:e september

Så jag säger det åter igen gå in och nominera och så syns vi på prisutdelningen.

/Richard Buske

Publicerat i Säkerhetsbloggen | 1 kommentar

Frivilliga Resursgrupper – FRG

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en helt frivillig resurs för kommmunal krishantering. FRG regleras inte i någon lag eller förordning. Kommunen avgör själv om den vill inrätta FRG eller inte.Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbete mellan en kommun och frivilliga. Gruppen består av personer med sådana kompetenser inom olika områden som kommunen efterfrågar. Kommunen är beställare och konceptet ger kommunen goda kontakter med frivillig organisationerna. Medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, som fått sin utbildning genom den egna organisationen, är kvalificerade att medverka i FRG. Även andra frivilliga kan ingå i gruppen om de har speciella kompetenser som kommunen har behov av. Inom en FRG finns även tillgång till personliga färdigheter som kan komma till god nytta. Språkkunskaper är ett av många exempel. När resursgruppen bildats får medlemmarna en gemensam FRG-utbildning. Den är avpassad efter den egna kommunen och ger de frivilliga en grundläggande förmåga att lösa skilda uppgifter.FRG-ansvariga. Den FRG-ansvarige är en frivillig som ska kunna rekrytera, planera och genomföra utbildningar för en frivillig resursgrupp. Det är viktigt att kommunen, tillsammans med den FRGansvarige, formar gruppen så att den passar de lokala förutsättningarna och förhållandena. Kommunen och den FRGansvarige planerar fortlöpande även vidareutbildningar och övningar av resursgruppen. Den ansvarige bör därför ha godakunskaper både om hemkommunen och om de olika frivilligorganisationernas verksamhet. Civilförsvarsföreningarna har fått i uppgift att rekrytera frivilliga som är lämpliga för uppdraget som FRG-ansvarig – oavsett från vilka organisationer dessa kommer.

Civilförsvarsförbundet utbildar på uppdrag av KBM de FRGansvariga. Utbildningen innehåller bland annat- instruktioner, råd och idéer om verksamheten,- kommunkunskap,- genomgång av medlemsutbildningarna. Målet är att ge goda kunskaper i hur en kommun och krishanteringssystemet fungerar. Detta för att kunna skapa goda förutsättningar för att bilda en frivillig resursgrupp.FRG-medlemmar. En FRG-medlem ska bland annat kunna- ta initiativ i sin befattning och improvisera efter rådande läge,- rycka in för att lösa även andra uppgifter.Den lokala utbildningen av FRG-medlemmar innehåller:- kommunkunskap, särskilt om den egna kommunen,- hur FRG tar hand om spontanfrivilliga,- krisinformation och annat som kommunen ser som angeläget,- hjärt-/lungräddning, första hjälpen, brandskydd.För att få genomföra utbildningen bör medlemmen ha en utbildning i en frivillig försvarsorganisation, eller ha någon annan kompetens som kommunen särskilt efterfrågar. När resursgruppen gör en insats i ett krisläge är det för det mesta nödvändigt att en eller ett par ledare styr gruppens arbete enligt instruktioner från kommunen. En ledarskapsutbildning specielltutformad för FRG kommer efter en särskild uttagning att erbjudas någon eller några medlemmar i gruppen. Individen och gruppen, ledaren och ledarskapet är centrala begrepp i kursarbetet.
Hur kommer kommunen och de frivilliga igång med FRGarbetet? Kommuner/Kommunen tar kontakt med Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare. Kontaktuppgifter till dessa finns att få på www.civil.se där man kan navigera till rätt region med hjälp av en karta. Verksamhetsledarna kommer sedan att hjälpa dig med nödvändig information, de är experter på FRG. För att bli FRG-medlem ska man först kontrollera om det finns en FRG i den kommun man bor. Om det finns en sådan är det lättast att kontakta den som är FRGansvarig för mer information. Honom eller henne når du via den lokala civilförsvarsföreningen, kontaktuppgifter finns i telefonkatalogen, eller på Civilförsvarsförbundets hemsida.www.civil.se Finns ingen FRG använder du dig av samma förfaringssätt som kommunerna. Genom att kommunen tecknar avtal med varje enskild medlem i FRG kan det bli klarlagt hur ansvaret fördelas vid en insats, vilka försäkringar som gäller, ersättningar vid övningar m.m. Kommunen slipper då upphandla frivilligtjänster när händelsen väl inträffar.

Källa: MSB

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

SMS livräddare

Från och med den 22/11 2011 så kommer deltagarna i SMS livräddarprojektet i hela länet kunna larmas och därmed bidra med sina livsavgörande kunskaper. Tidigare så har detta endast fungerat i Stockholms innerstad men nu är det dags att få detta att fungera i hela Stockholms län.

I dagsläget så är det ca 3500 som är anmälda som smslivräddare, en siffra som stiger då fler och fler får upp ögonen för att kunna bidra till att rädda liv.  

Om du inte redan är aktiv så gå in på smslivräddares hemsida och registrera dig som sms-livräddare

Har ditt företag en hjärtstartare så kan du registrera denna på  och att du kan fräscha upp dina HLR kunskaper på Hjärtstartarregistret. De blir då synliga dels på den sidan samt även på Eniros kartsidor.

För den som som behöver fräscha upp sina kunskaper i HLR

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar