Frivilliga Resursgrupper – FRG

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en helt frivillig resurs för kommmunal krishantering. FRG regleras inte i någon lag eller förordning. Kommunen avgör själv om den vill inrätta FRG eller inte.Den frivilliga resursgruppen är en strukturerad form av samarbete mellan en kommun och frivilliga. Gruppen består av personer med sådana kompetenser inom olika områden som kommunen efterfrågar. Kommunen är beställare och konceptet ger kommunen goda kontakter med frivillig organisationerna. Medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, som fått sin utbildning genom den egna organisationen, är kvalificerade att medverka i FRG. Även andra frivilliga kan ingå i gruppen om de har speciella kompetenser som kommunen har behov av. Inom en FRG finns även tillgång till personliga färdigheter som kan komma till god nytta. Språkkunskaper är ett av många exempel. När resursgruppen bildats får medlemmarna en gemensam FRG-utbildning. Den är avpassad efter den egna kommunen och ger de frivilliga en grundläggande förmåga att lösa skilda uppgifter.FRG-ansvariga. Den FRG-ansvarige är en frivillig som ska kunna rekrytera, planera och genomföra utbildningar för en frivillig resursgrupp. Det är viktigt att kommunen, tillsammans med den FRGansvarige, formar gruppen så att den passar de lokala förutsättningarna och förhållandena. Kommunen och den FRGansvarige planerar fortlöpande även vidareutbildningar och övningar av resursgruppen. Den ansvarige bör därför ha godakunskaper både om hemkommunen och om de olika frivilligorganisationernas verksamhet. Civilförsvarsföreningarna har fått i uppgift att rekrytera frivilliga som är lämpliga för uppdraget som FRG-ansvarig – oavsett från vilka organisationer dessa kommer.

Civilförsvarsförbundet utbildar på uppdrag av KBM de FRGansvariga. Utbildningen innehåller bland annat- instruktioner, råd och idéer om verksamheten,- kommunkunskap,- genomgång av medlemsutbildningarna. Målet är att ge goda kunskaper i hur en kommun och krishanteringssystemet fungerar. Detta för att kunna skapa goda förutsättningar för att bilda en frivillig resursgrupp.FRG-medlemmar. En FRG-medlem ska bland annat kunna- ta initiativ i sin befattning och improvisera efter rådande läge,- rycka in för att lösa även andra uppgifter.Den lokala utbildningen av FRG-medlemmar innehåller:- kommunkunskap, särskilt om den egna kommunen,- hur FRG tar hand om spontanfrivilliga,- krisinformation och annat som kommunen ser som angeläget,- hjärt-/lungräddning, första hjälpen, brandskydd.För att få genomföra utbildningen bör medlemmen ha en utbildning i en frivillig försvarsorganisation, eller ha någon annan kompetens som kommunen särskilt efterfrågar. När resursgruppen gör en insats i ett krisläge är det för det mesta nödvändigt att en eller ett par ledare styr gruppens arbete enligt instruktioner från kommunen. En ledarskapsutbildning specielltutformad för FRG kommer efter en särskild uttagning att erbjudas någon eller några medlemmar i gruppen. Individen och gruppen, ledaren och ledarskapet är centrala begrepp i kursarbetet.
Hur kommer kommunen och de frivilliga igång med FRGarbetet? Kommuner/Kommunen tar kontakt med Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare. Kontaktuppgifter till dessa finns att få på www.civil.se där man kan navigera till rätt region med hjälp av en karta. Verksamhetsledarna kommer sedan att hjälpa dig med nödvändig information, de är experter på FRG. För att bli FRG-medlem ska man först kontrollera om det finns en FRG i den kommun man bor. Om det finns en sådan är det lättast att kontakta den som är FRGansvarig för mer information. Honom eller henne når du via den lokala civilförsvarsföreningen, kontaktuppgifter finns i telefonkatalogen, eller på Civilförsvarsförbundets hemsida.www.civil.se Finns ingen FRG använder du dig av samma förfaringssätt som kommunerna. Genom att kommunen tecknar avtal med varje enskild medlem i FRG kan det bli klarlagt hur ansvaret fördelas vid en insats, vilka försäkringar som gäller, ersättningar vid övningar m.m. Kommunen slipper då upphandla frivilligtjänster när händelsen väl inträffar.

Källa: MSB

Det här inlägget postades i Säkerhetsbloggen. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>