Heta Arbeten gäller det mig?

Vet du vilka regler som gäller för Heta Arbeten? Vad gäller försäkringsmäsigt om du ej gör rätt? Jag har samlat lite information i detta inlägg för att försöka förtydliga vad som gäller för detta.

Historiskt sett har brandskadestatistiken visat på att heta arbeten varit en av de stora orsakerna till brand. Sedan skärpta regler infördes har denna typ av bränder minskat, såväl i antal som kostnadsmässigt. De skärpta reglerna visar att det är möjligt att kraftigt minska denna typ av skador. Det är en fråga om korrekt utfört arbete, kunskap om skaderisker och förebyggande åtgärder. (källa www.if.se)

Certifikat
Försäkringsbolagen kräver att du som utför brandfarliga ”Heta arbeten” skall ha en utbildning som leder till ett certifikat. Det visar att du har kompetensen att utföra dessa arbeten. Sedan den här regeln infördes har olyckorna minskat.
Utbildning är en färskvara och det händer hela tiden nya saker på området. Ett certifikat gäller i fem år

Heta Arbeten
Med heta arbeten menas här arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana är svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell eller annat snabbgående verktyg.Syfte Kontrollera tillfällig risk som kan förekomma på olika ställen i byggnaden.Beslut Säkerhetsreglerna för heta arbeten riktar sig till den som avser att bedriva heta arbeten, det vill säga den som är i färd med att själv, eller med hjälp av någon annan, påbörja heta arbeten. Reglerna vänder sig till den som organiserar så att de heta arbetena utförs. Den som utför tillfälliga heta arbeten ska ha giltigt certifikat utfärdat av Brandskyddsföreningen.

Heta arbeten får inte påbörjas innan arbetsledaren eller den tillståndsansvarige för heta arbeten har godkänt att arbetet kan utföras på ett betryggande sätt. Godkännandet ska vara dokumenterat.Brandskyddsföreningens tillståndsblankett och kontrollista för tillfälliga heta arbeten ska användas.

Säkerhetsregler för Heta Arbeten

Säkerhetsregel 1 – Behörighet

Den som ska utföra brandfarliga Heta Arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för Heta Arbeten.

Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de Heta Arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet.

Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört.

Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara

För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas av kommunens brand-/räddningschef.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara

• Städad

• Vid behov vattnad.

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska

• Flyttas bort

• Skyddas genom övertäckning

• Avskärmas.

Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara

• Skyddas

• Göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara

• Tätade

• Kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg pulver).

Vid takläggning krävs:

Slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 2 x 6 kg) samt brytverktyg, t ex pikyxa, och handstrålkastare. När förutsättning för släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller lågt vattentryck, ska utrustningen kompletteras med ytterligare en certifierad handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233BC (minst 6 kg).

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll

Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300ºC.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBFs säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Vill du läsa mer om Heta Arbeten gå in på Brandskyddsföreningens hemsida

Innan några heta arbeten får utföras, måste arbetet planeras och förebyggande åtgärder vidtas enligt gällande säkerhetsregler. All personal som hanterar risker måste ha adekvat utbildning. Det gäller särskilt den tillståndsansvarige och anlitad entreprenör eller anställd som utför och/eller bevakar arbetet (källa www.if.se)

Kommentera gärna detta inlägg

Richard Buske

Det här inlägget postades i Säkerhetsbloggen. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Heta Arbeten gäller det mig?

 1. Per skriver:

  Hej!

  Jag sitter och arbetar med att få ihop en jämförelse site kring utbildningar om Heta Arbeten och surfade runt efter material till sidan och hittade din blogg. Du har gjort en suverän sammanställning i detta inlägg kring vilka regler som gäller om Heta Arbeten, så jag undrar helt enkelt om jag får använda en del av den?

  Vill bara ha material på min sida som är mitt eget eller som jag har tillstånd att använda från upphovsmannen.

  Mitt förslag är att jag får använda de fem första styckena i den text du har skrivit i detta inlägg och sedan länka till din blogg för att läsa sammanställningen om reglerna.

  Detta tillsammans med en presentation av dig.

  Hör gärna av dig och berätta om det känns aktuellt för dig.

  Mvh
  Per

  • admin skriver:

   Hej Per

   Kul att du hittade till min blogg, hoppas att du hittade lite matnyttigt.
   Som framgår av källförtecknigen så är det via if samt Brandskyddsföreningen som jag hämtat grundinformationen.
   Du är hjärtligt välkommen att använda och länka till min blogg.
   Skicka gärna en länk till din sida

   Mvh
   Richard

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>