Tjuvjägarna i paradiset

För ett par år sedan hade jag äran att få träffa två helt underbara människor, Bob Arno och Bambi Vincent. Två mycket starka människor som har ett brinnande engagemang för säkerhet

De har en mycket intressant blogg att följa

http://bobarno.com/thiefhunters/

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Säkerhetspasset

Säkerhetspasset är en liten produktion om resesäkerhet med enkla råd och tips att ta med sig på resan.

Ur häftet:

Resandet har under de senare åren utvecklats enormt. FN:s turismorgan, UNTWO talar om en fördubbling av flygturismen under den närmaste 20-års perioden. Både för affärsresenärer och privat resenärer har resemönstret förändrats. Resenären söker sig till nya resmål och det innebär fler resor till platser som är outforskade.

Tanken med Säkerhetspasset är att skapa en ökad medvetenhet om vanliga risker som man kan utsättas för. Många av de vanliga riskerna går att undvika genom att agera försiktigt.

Enligt statistiken beror var fjärde brott mor turister/affärsresenärer på oaktsamhet.
Resor som går till miljöer som är väldigt lika de man har i Sverige invaggar resenären i falsk säkerhet eftersom säkerhetsnivån här hemma generelllt är förhållandevis hög jämfört med övriga världen. En resenär som är medveten om de risker som finns klarar sig bättre även i situationer när saker lätt kan gå fel, exempelvis när man är trött efter en lång resa.

Privat har många resenärer spänning och önskan att uppleva nya saker som drivkraft. Det har öppnats många möjligheter tacka vare lågprisflygets enorma utveckling och ökande konkurrensen världen över. Det har öppnats upp möjligheter att flyga till resmål som förr var ”drömdestinationer”.

Vissa risker har du hört talas om medan andra kanske är nya för dig. En risk som är lägg att bedöma i din ”hemmamiljö” kan vara väldigt svårbedömd och få helt andra konsekvenser i andra länder. Läs ingeom råden och fundera igenom vad du kan ha anvädning för. De flesta resenärer lägger sitt största fokus på vad de ska ha med sig när de åker iväg, de som följer de här råden öka sina chanser att få med sig samma saker hem igen!

Risker i samband med resande ökar på grund av faktorer som är oundvlikliga: språkbarriärer, kulturskillnader, klimat och väderpåverkan, främmande sjukvård, okänd kriminalitet, snabb förändrade hotbilder är några av de risker vi oundvikligen utsätter oss för. Det finns sätt att förbereda sig för att minimera riskerna samt hantera incidenter för dig, dina kollegor, vänner och din familj då ni är på resande fot.

Föreberedelse och beredskap är nyckeln till ett tryggt resande och bästa möjliga hantering om olyckan skulle vara framme

Författarna:

Hans Kanold vd för Safehotels Alliance
Thomas Petersson med över 20-år i säkerhetsbranschen
Lars Ålund Hotelldirektör Accor Hotels
Richard Buske Security Manager Nordic Hotels

Källa: Säkerhetspasset

Du kan läsa mer på Bokus sida

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hot, Våld och Rån

Hot, våld och rån är stora arbetsmiljöproblem inom en del verksamheter. Om det finns sådana risker, ska det finnas en beredskap för hur man ska agera vid ett rån eller vid en händelse som innehåller våld eller hot om våld. Människor som drabbats av våld, hot om våld, blivit utsatta för ett rån eller andra allvarliga händelser kan påverkas på olika sätt. Kriser upplevs på olika sätt av olika människor och behöver bearbetas. Samma människa kan reagera olika vid olika tillfällen.

Vi genomförde en Hot, Våld och Rån utbildning för medarbetare på hotellet. Detta för att höja deras beredskap och låta medarbetaren få testa på ”live” hur en person kan reagera under stressade förhållanden och vad man bör tänka på i ett utsatt läge. Vi gjorde denna i samarbete med SafeHotels samt Learning4U.

De som var där fick en mycket lärorik dag. Upptäckte nya sidor hos sig själva och delgav varandra tankar och ideer kring hur liknande situationer skulle kunna undvikas och hanteras ifall man hamnar där skarpt.

Dagen blev filmad och du kan se den i två delar, del 1 / del 2. Tanken är att detta skall genomföras vid fler tillfällen för att fler medarbetare skall ha möjligheten att delta.

Det är lika viktigt att också öva hur man skall agera efter det att något har inträffat. Hur ser Krisgruppen ut, vem sammankallar, mm. Finns det någon form av kamratstöd i den egna verksamheten eller har man någon jour kopplad till den?

Viktigt är också att vara aktiv i företagets/verksahetens arbete med Riskinventering, detta är ett levande dokument som påverkas av många yttre faktorer. Tänk också på att tekniken bara är en liten del av säkerhetsarbetet och den viktigaste faktorn är aktiva medarbetare som är delaktiga och engagerade i företagets hela säkerhetsarbete.

Källa: AMV, SafeHotels, Learning4U

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Skolorna brinner i Sverige

Det brinner på våra skolor i Sverige och det är inte flitens lampa som brinner utan snarare den destruktiva sidan. Bränderna kostar samhället och skattebetalarna flera 100 miljoner kronor (2009 räknar med att det var ca 1 miljard ) och i 90 procent av fallen så är det ingen som åker fast. 2009 så räknar med att de 6 största av dessa bränder kostade 500 miljoner. Hur kan det komma sig att detta sker och vad gör kommunerna och skolorna för att få ned dessa bränder? Varför är vissa kommuner mer drabbade än andra?

Sedan 1998 har antalet skolbränder ökat stadigt då 307 skolbränder inträffade, jämfört med rekordåret 2008 när hela 512 skolor tändes på. Under 2009 sjönk antalet bränder till 457.

Bränder på skolor per år:

År       Total             Anlagda

1998: 307                120
1999: 363                163
2000: 345                159
2001: 326                159
2002: 307                139
2003: 355                162
2004: 342                164
2005: 445                209
2006: 505                257
2007: 439                198
2008: 512                269
2009: 457                225

Skolbränderna har ökat under åren och fortsatt så är nära hälften anlagda bränder. Många klassas dock som brandorsak okänd vilket säkerligen ger ett mörkertal för att ännu fler utav bränderna är anlagda. Sedan finns det ännu ett mörkertal som oroar och det är de bränder som aldrig anmäls där branden aldrig tagit sig eller där den har släckts och Räddningstjänst ej tillkallats.

–        Det har ökat successivt på lång sikt, och det är naturligtvis inte acceptabelt, Det är mer än en brand om dagen just nu, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De flesta av bränderna inträffar under skoltid när elever är på plats. Förstår man verkan och konsekvens? Hur ser de förebyggande utbildningarna ut på skolorna? En tydlig trend som man också ser är att det är överrepresenterat kring skolstart med antalet larm som kommer till SOS gällande brand.

Viktigt är att man fokuserar på de som startar elden och inte bara försöker hitta olika tekniska lösningar. Det är samspelet mellan teknik och människa som ger en hållbarhet i Säkerhetsarbetet.

Är det mycket problem med klotter, krossade rutor och små bränder så kan en stor brand vara nära att inträffa. Det gäller att se signalerna och reagera på dessa i tid. Förebygg genom att engagera elver och lärare och arbeta för att få ett samförstånd på skolorna. Det är dags att ta tag i detta problem på allvar och arbeta för att få ned dessa onödiga kostnader och de psykiska men detta för med sig för de inblandade.

Skulle skolorna inte kunna koppla sig till SafeSite? Ett väl fungerande system där man kan delge varandra problemen och lyfta frågor innan de hunnit bli ett stort problem. SafeSite har ett flertal hotell, restauranger, biluthyrare, fastighetsägare mm kopplat till sig idag. Arbete pågår med att försöka få in sjukhusen och fler aktörer i samhället och skolor kanske vore ett bra steg.

Källa: MSB, Aftonbladet

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Säkerhet på hotell

Har hittat två bra videor kring hotell säkerhet. Se dessa och tänk er för när ni reser och ställ krav på hotellen ni bor på. Dessa är inga skolor hur man gör och det är inga nya knep för de som livnär sig som tjuvar. Ta det snarare som tips hur ni skall undvika att råka illa ut på era resor samt e skola för hotellen att lära sig vad personalen skall hålla koll efter

Hotel Safety abc news

Room Safety dateline

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Skimmning och annat bedrägeri med kort

Bedrägerierna med kort fortgår att vara ett problem. Man kan dock se att det ej har varit en lika kraftig ökning mellan åren 2008-2009 samt att man inom butikerna sett en minskning mellan de två åren. Detta tros bero på att folk i allmänhet blivit mer försiktiga samt att ny teknik bidrar till detta. Den vanligaste formen av bedrägeri kallas skimming, vilket innebär att informationen på magnetremsan som finns på ditt kort kopieras över till ett annat kort. Skimmingen kan ske på t ex en restaurang, taxi, butik eller bankomat. Du lämnar ifrån dig kortet för att betala och vet inte om ditt kort kopieras. Bedragaren använder det falska kortet för att göra köp eller ta ut pengar i bankomat. De flesta av skimmingfallen sker utomlands men det är viktigt att även säkerställa när man handlar i Sverige att allt går ”rätt” till. Det går också snabbt med en modern mobilkamera fotografera fram och baksida på kortet för att få tillgång till den information som behövs för att kunna handla via vissa Internetsidor.

Vad kan man göra för att skydda sig mot skimming?
Lämna aldrig kortet utan tillsyn. Detta samt att aldrig förvara pinkod tillsammans med kortet är två mycket viktiga delar. Kontrollera kontoutdragen för att snabbt kunna upptäcka obehöriga uttag. Om obehöriga uttag har gjorts, kontakta din bank omgående. Därefter skall du lämna in en reklamation till din bank.

Blir jag ansvarig för de obehöriga uttagen?
Vanligen får kunden tillbaka pengarna men det är viktigt att du förvarar ditt kort på ett betryggande sätt.

Hur vet banken att uttag skett i bankomat med ett skimmat kort?
Alla äkta kort har ett vattenmärke som identifierar varje enskilt kort. Detta saknas på de förfalskade korten. Vid uttag i en bankomat i Sverige kan i efterhand fastställas om uttag skett med äkta eller skimmat kort.

Vad gör kortutgivarna för att försvåra skimming?
Ett arbete pågår att byta ut kort med magnetremsa till kort med chip. Det medför att korten i princip är omöjliga att kopiera. Sverige ligger dock långt efter många andra länder i detta arbete. Därav är vi också en god marknad för att utföra dessa brott i.

År                  Anmälda bedrägerier

2000              4 961

2001              5 650

2002              5 846

2003              6 177

2004              10 341

2005              8 837

2006              7 903

2007              8 729

2008              12 756

2009*            12 797

* preliminära siffror

Några tips för att undvika skimming:

 • Skydda alltid din PIN-kod, även om du inte upplever att någon kollar. Utan PIN-koden är ett skimmat kort svårt att använda och chansen är stor att du klarar dig.
 • Oftast är skimmrarna välgjorda och kan vara svåra att upptäcka men försök att kolla om du ser något som ser misstänksamt ut, att något sticker ur mer än vanligt eller ser annorlunda ut i färg eller material. Oftast är skimmrar bara fästa med dubbelhäftande tejp.
 • Förvara aldrig din PIN-kod tillsammans med kortet och se även till att skydda din CVV eller CVS kod.
 • Att ha minst två konton och inte mer än du behöver på kontot kopplat till kortet är ett mer allmänt tips, det skyddar även vid handel på internet. Oftast finns det enkla sätt att överföra pengar via telefon om det skulle behövas.
 • Använd kort med chip och försök att alltid använda dig av kombinationen chip och pin när du utför en transaktion.
 • Titta alltid noga på bankomaten innan du använder den. Sitter någon del löst eller snett? Ser något konstigt eller annorlunda ut- använd inte bankomaten.
 • Känn och dra runt kortintaget.
 • Känn och dra i bankomatens ”tak”.
 • Håll handen för när du knappar in koden. Om bankomaten är kapad sitter nämligen en kamera i taket som din kod. Om inte bedragarna kommer åt din kod kan de inte tömma ditt bankkonto.

Om ditt kontokort blivit skimmat
Om någon obehörig tagit ut pengar från ditt konto ska du omedelbart kontakta din bank och spärra kortet. Sedan gör du en reklamation till banken som utreder saken.

Om du har förlorat ditt kort så spärra det snarast möjligt.
Nedan har du en lista på den vanligaste kortutgivarna och deras telefonnummer.

ICA banken +46 33 47 47 90 eller online på deras sajt

Skandiabanken +46-8-695 17 06

SEB +46-8-14 72 00

Handelsbanken +46-8-41 12 122

Nordea +46-8-402 57 10

Forexkortet +46 8 695 17 18

Föreningssparbanken +46 8 411 10 11

Danske bank +46 8 775 50 00

Plusgirot +46-8-402 57 10

Ikanobanken +46 476 88 041

JP Bank +46 8 704 48 65

Östgöta Enskilda +46 8 704 48 65

Länsförsäkringar Bank +46 8 411 10 11

Stadshypoteket: vard kl 08.00-22.00 +46-771-77 88 99, övrig tid +46-8-695 17 10.

Källa: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, TV3, Handelsbanken, E24.se, BRÅ

Publicerat i Säkerhetsbloggen | 17 kommentarer

Falska handlingar

Fick ett bra tips av en vän och säkerhetskollega om en sida som har en databas med  mycket bra information kring äkta och oäkta rese – och identitetshandlingar. Här läggs handlingar för EU samt Island och Norge upp så att man skall kunna identifiera falska handlingar enklare. Ett bra verktyg att ha tillgång till och använda i utbildningen av sin personal

Prado härbärgeras hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd – generaldirektoratet för rättsliga och inrikes frågor (DG H). Den information som återfinns i Prado väljs ut och tillhandahålls av Europeiska unionens medlemsstater, Island och Norge. Ledningskommittén vid rådets generalsekretariat utgörs av arbetsgruppen för gränsfrågor, i konstellationen experter på falska handlingar.

Prado är en flerspråkig webbplats för spridning av information till allmänheten om säkerhetsdetaljer på äkta identitets- och resehandlingar. Större delen av den text som förs in i dokumenten är standardiserade beskrivningar som översätts automatiskt.

Målgrupp:

Allmänheten, inbegripet statliga och icke-statliga organisationer, dvs.
arbetsgivare
posttjänster
banker, kreditinstitut
säkerhets- och vaktbolag
biluthyrningsföretag,…

När man granskar en handling är det viktigt att först göra en bedömning av de säkringar som finns i handlingen. Vissa av handlingarnas viktigaste säkringar såsom vattenmärken, säkerhetstrådar, sidans och fotots integritet, intagliotryck (guillocher/mönster med tunna linjer) och optiskt variabla säkringar kan, om man vet hur de skall se ut, kontrolleras genom att ”KÄNNA PÅ, SE PÅ, VIPPA PÅ”.

Kontrollera först om personen utger sig för att vara någon annan – Jämför noggrant fotot med innehavaren, kontrollera också ålder,    (födelsedatum), längd och namnteckning.

Särskilda trycktekniker får bläcket att kännas upphöjt eller tjockare t.ex. på huvudbilden, bokstäverna eller valörangivelsen på framsidan av de flesta sedlar. För att känna ett upphöjt intagliotryck låt fingret löpa över det eller skrapa försiktigt på det med nageln.

Vattenmärken och genomsiktsbild: Håll upp handlingen mot ljuset.

Kontrollera mikro- and minitryck med förstoringsglas.

Kontrollera UV-säkringar om du har en UV-lampa till hands.

För mer läsning och information om falska och äkta rese – och identitetshandlingar så kan du gå in direkt på PRADOs hemsida.

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Hur säkra är de sidor ditt barn besöker

Medierådet har gjort en stor kartläggning och bedömning av 17 olika populära sociala medier som finns på nätet idag. Fyra områden har granskats: allmän information, medlemsvillkor, personuppgifter och säkerhetsfunktioner samt anmälningsfunktion och ärendehantering.

Jesper
Snyggast
Snuttis                                                                           Ej Godkända
Fjortis
Existenz

Hamsterpaj
Facebook
Star Doll
Youtube                                                                        Tveksama
Habbo Hotell
Stallet
Apberget

KP-webben
Lunarstorm
Blip                                                                                Godkända
Bilddagboken
Kamrat

Så kollar du sidan där ditt barn brukar vara:

 • Vem står bakom sajten?
 • Finns någon information till föräldrar på startsidan?
 • Vart kan man vända sig om något obehagligt händer?
 • Hur hanteras användarnas personuppgifter?
 • Bli själv medlem

KÄLLA: MEDIERÅDET
Medierådet är ett kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Deras uppdrag gäller alla rörliga bildmedier, exempelvis internet, dataspel, film och tv. Syftet är att minska riskerna för skadlig mediepåverkan. Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet.

Du kan läsa mer på Medierådets hemsida

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

Stjärnor kontra säkerhet på hotell

Det stjärnsystem som används idag har ej någon koppling till säkerheten på hotellet förutom att man nämner en sådan sak som deponi, dvs safeboxar i hotellrum eller reception och säker bagageförvaring tas också upp. Det finns ingen koppling heller till HACCP som är en standard för livsmedelshantering.

Det är också helt frivilligt att certifiera sig i Sverige. Jag efterfrågar en certifiering/klassificering där säkerhet, miljö är självklara delar för att kunna uppnå en viss nivå. Det skall ej heller vara en frivillig basis för detta utan för att skapa en trygghet för gästen så bör det gälla samtliga anläggningar. Nedan har jag tagit direkt från kriterierna vad som gäller för att uppnå de olika stjärnorna , detta är de eu-kriterier som tagits fram för att få en likvärdig syn på stjärnorna och underlätta för de som reser.

Kriterierna

De olika stjärnklasserna kan sammanfattas med följande obligatoriska kriterie exempel:


Hotell med primärt gemensamma utrymmen för bad/wc, handduk, centralvärme, frukostservering samt tillträde dygnet runt, möjlighet till väckning, daglig städning av rum.

För  Superior gäller att samtliga rum har privat badrum/wc samt TV.


Hotell har, utöver krav för 1*, minst 40% privata badrum/wc och TV, badlakan samt handfat på rum med tvål duschkräm och sänglampa.

För  Superior gäller att samtliga rum har privat badrum/wc och TV.


Receptionsservice minst 14 timmar, samtliga rum utrustade med privat bad/wc, hårtork, helfigurspegel, bagagestativ, arbetsbord, radio, TV, möjlighet till internetuppkoppling, möjlighet till bagageservice, tvättpåse, skoputsmöjligheter, hiss.


Reception bemannad minst 18 timmar, bar minst 6 dagar i veckan, bekväma möbler, safebox, gäst PC,  internetuppkoppling i rum, dryck i minibar alt. via room service,  middagsservering minst 6 dagar i veckan och roomservice med mat (gäller ej Garnihotell), dagstidningar, syservice, hiss.

För  Superior krävs middagsrestaurang  öppen minst 6 kvällar i veckan.


Reception bemannad 24 timmar, sviter, extra toalettartiklar på rum, badrock och tofflor, extra kuddar, urval av kuddar, bekväma sittplatser i rum, bar 7 dagar i veckan, lunch och middag 7 dagar i veckan, minibar, roomservice dygnet runt, bagageservice, olika servicefunktioner, strykservice, tvättservice samma dag, second service/turn down, mystery checking m.m.

För samtliga stjärnklasser krävs, utöver de obligatoriska kriterierna, ett antal tilläggskriterier för att uppnå stjärnklass. Därutöver bedöms även hotellet i sin helhet vad gäller underhållsstandard, kvalitet på möbler och utrustning samt allmänt intryck.

Vill du läsa mer om klassificeringen så kan du gå in på SHR eller Hotels in Sweden.


Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar

TUR mässan 2010 i Göteborg

Den 25-28 mars så går TUR mässan av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg.

Detta är mässan för företag, verksamheter samt privatpersoner som har intresse i rese – mötes och turismindustrin

Den 25-26:e är det bara för fackbesökare men den 27-28:e öppnar det även upp för allmänheten.Här har man chansen att träffa många olika aktörer i branschen och ställa de frågor som man har. En fråga kanske kan vara hur säkerhetsarbetet ser ut på hotellen som researrangörerna använder sig av. Ta tillfället i akt och besök Skandinaviens största mässa för turism, resor och möten

Detta är den 27:e  TUR mässan som går av stapeln och föregående år hade man 53800 besökare och 100 länder representerade.

TUR arrangeras i samarbete med:

RTS – Reseindustrin i Sverige
ANTOR – Association of National Tourist Organizations
Representatives in Sweden
PATA – Pacific Asia Travel Association
Nätverket Svensk Turism
Visit Sweden
FörTur

Vill du läsa mer om TUR så kan du gå in på deras hemsida

Publicerat i Säkerhetsbloggen | Lämna en kommentar